PRIMARIA

LENGUA


* Blog: DE ORTOGRAFÍA de Elena Medina: Un blog cheo de recursos para traballar a ortografía nos primeiros cursos de primaria.
REPASO LINGUA 2º CICLO

 
ORTOGRAFÍA

DETERMINANTES

ADJETIVOS

SÍLABAS

ACENTUACIÓN

TEXTO, PÁRRAFO, ORACIÓN Y PALABRA


SUJETO Y PREDICADO


CLASES DE ORACIONES


MATEMÁTICAS
NÚMEROS E OPERACIÓNS


PROBLEMAS

POTENCIAS

FRACCIÓNS


NÚMEROS DECIMAIS

FIGURAS PLANAS

COÑECEMENTO DO MEDIO

A MATERIA

OS ECOSISTEMAS

ANIMAIS

A AUGA


A REPRODUCIÓN DOS SERES VIVOS

O SISTEMA NERVIOSO

O APARATO LOCOMOTOR


MAGOSTO


SAMAÍN

UNIVERSO e SISTEMA SOLAR


XOGOSViaxe ao castelo
 PASAPALABRA
PLAYCOMIC
TRIVIAL

SMARTBRAIN
MILLONARIO
Karaoke literario
Nave do saber
Xoga á ciencia
Oca das ciencias
Chuvia de letras
PIRATAS
FÚTBOL
CUADRATURA
TECNOLOXÍA
DETECTIVES
 CREBACABEZAS
ÓPTICA
GRADO 56
 LABERINTO
FECHAS